De winnende strategie
in het informatie-tijdperk

WKPA helpt organisaties bij het ontwikkelen van een winnende public affairs-strategie. Wij zijn gespecialiseerd in de public affairs van het moderne informatietijdperk. De dynamiek van politiek en bestuur verandert sterk en snel. WKPA loodst organisaties door dit onbekende speelveld. 


Onze filosofie: Relevantie centraal

Informatie is met één druk op de knop beschikbaar. Mensen kunnen gegevens eenvoudig breed verspreiden. Politici, bedrijven en maatschappelijke organisaties opereren onder een glazen stolp.

Dit heeft grote gevolgen voor de public affairs-strategie van organisaties. Doelgericht achter de schermen lobbyen is steeds minder effectief. Organisaties moeten voortdurend schakelen tussen beleidswereld, het politieke spel op verschillende niveaus en actualiteiten in de (sociale) media.

WKPA gelooft dat organisaties de informatiesamenleving ook in hun voordeel kunnen benutten. Daarbij stelt WKPA de relevantie van organisaties centraal. Een goede positie in het publiek debat zorgt voor een gunstig klimaat waarbinnen beleidsmakers wenselijke besluiten nemen.