Goed doen wat je goed kan: succes als lobby strategie

 

Door Zita Pels

Een boerderij in een nieuwbouwwijk

De Boerderij op IJburg is een buurtinitiatief ontstaan vanuit de wens om een kinder- en buurtboerderij in de kinderrijke nieuwbouwwijk IJburg te krijgen. In 2014 kreeg de stichting een tijdelijke vergunning voor twee jaar om de Boerderij op te zetten. We zijn begonnen met een schuur, een paddock en vier pony’s. Inmiddels wonen er 13 pony’s, 2 konijnen, 2 varkens, 4 kippen, 5 cavia’s, 2 geiten, 2 bijenvolken en een grote bak vol compostwormen op de Boerderij. Daarnaast zijn er faciliteiten gemaakt voor paardrijlessen en speelvoorzieningen. Sinds de start is niet alleen het aantal dieren gegroeid, maar is ook ons programma steeds verder ontwikkeld en zorgen wij samen met vrijwilligers, personeel en onze dieren er dagelijks voor dat kinderen kunnen genieten van buiten spelen, kennis kunnen maken met dieren, paardrijlessen kunnen volgen en meedoen aan vakantiekampen. Voor kinderen met een zorgvraag hebben wij speciale activiteiten, waaronder speelochtenden voor kinderen met autisme en bezoeken door kinderen met een meervoudige beperking. Ook voor volwassenen met een zorgvraag hebben we mogelijkheden, zoals dagbesteding. Inmiddels is het zo dat jaarlijks 50.000 mensen de Boerderij bezoeken, wekelijks 250 kinderen nemen deel aan onze lessen en hebben al meer dan 1000 kinderen deelgenomen aan de lessen in twee jaar waaronder 200 kinderen via de Stadspas en het Jeugdsportfonds. De organisatie achter de Boerderij op IJburg is een stichting. We ontvangen geen structurele subsidie en zijn dus afhankelijk van eigen inkomsten, voornamelijk van deelnemers aan de lessen.

Van tijdelijk project naar onmisbaar onderdeel van de wijk

De Boerderij begon als een breed gedragen buurtinitiatief. Vele buurtbewoners hebben meegeholpen aan de bouw van de schuur waarin we schuilen tegen slecht weer en het hekwerk voor de dierverblijven. Waar we begonnen met enkele lessen, groeiden we binnen twee maanden uit naar een lesaanbod op zes dagen per week. Er was veel vraag naar de activiteiten van de Boerderij waardoor na een half jaar werd uitgebreid zodat andere dieren konden worden gehuisvest en er paardrijles kon worden aangeboden. Ook daar bleek veel vraag naar. De buurt steunde de Boerderij niet alleen als leuk buurtinitiatief, maar werd ook afnemer van het aanbod wat de Boerderij verder versterkte. Het maakte de Boerderij onafhankelijk van subsidies, en daarmee onafhankelijk van de gemeente. Deze steun uit de buurt bleek van essentieel belang. Slechts een jaar na onze start hoorde we via via dat eerdere plannen voor een vrije aanbesteding van de kavel waar wij tijdelijk mochten zitten van tafel was en er op “onze” kavel een tennishal gebouwd zou worden. Dit was strijdig met de eerdere toezegging van een gelijke kans in een aanbesteding. Wij, maar ook de buurt, begrepen niet hoe dit kon nadat de Boerderij zo een succesvolle start had gekend en een breed draagvlak bleek te hebben. We hebben vervolgens een petitie gestart die door meer dan 3500 mensen werd ondertekend. Er was veel aandacht vanuit de landelijke en lokale pers. Een gesprek met de wethouder volgde én een toezegging om te onderzoeken wat de mogelijkheden zouden zijn om de Boerderij op een andere locatie voort te zetten. De steun uit de buurt, de brieven die bewoners naar de gemeenteraad stuurden en de grote hoeveelheid handtekeningen zorgden ervoor dat wij ruggensteun hadden terwijl wij tegelijkertijd niet afhankelijk hoefde te zijn van subsidie van dezelfde gemeente die ons op dat moment het liefst zag verdwijnen ten behoeve van de te bouwen tennishal. Een lang proces met veel overleg met de gemeente volgde. Na anderhalf jaar leek de uitkomst negatief te zijn: in de wijk was geen plek en de gemeente wilde niet bijdragen aan de vestiging van de Boerderij op een locatie net buiten de stadsgrens.

Succes als strategie

Tijdens het proces en de onderhandelingen met de gemeente groeide de Boerderij door. De organisatie professionaliseerde, het aanbod werd volledig beschikbaar gemaakt voor kinderen in armoede en we maakten vlieguren in wat we goed kunnen: mensen met elkaar verbinden via dieren en natuur. Niet alleen de impact op de wijk werd groter, maar ook op de gehele stad. Het verhaal van de Boerderij rijkte steeds verder de andere buurten in waardoor het verzorgingsgebied maar ook het belang van het behoud van de Boerderij toenam. Dat zorgde ervoor dat de positie van de Boerderij ten opzichte van de politiek verstevigde. Toen de onderhandelingen op een negatieve uitkomst afstevende en de tijd tot het einde van de lopende vergunning steeds dichterbij besloten wij in te spreken bij de verschillende commissies die van toepassing waren voor de Boerderij. In deze commissies spraken we in waarbij we vooral de successen van de Boerderij naar voren brachten en we met humor de oproep deden aan de commissieleden om ons te helpen en aan de wethouder te vragen voor de Boerderij te strijden. Dit zorgde voor unanieme steun in de commissies waarbij verschillende partijen hun steun toelichtte en het belang van de Boerderij benadrukte. Dit zorgde ervoor dat er een positief klimaat ontstond, ook voor de wethouder, om aan een toekomst voor de Boerderij te werken. Dit zorgde ervoor dat er snel een gesprek volgde waarin er met de wethouder een akkoord werd gesloten over de plek en een bijdrage aan de nieuwe locatie.

 

Vrijwilligers leren lokaal lobbyen voor PBG

 

NIEUWEGEIN – Terwijl politiek Den Haag verwoede pogingen doet te formeren, zijn lokale politici alweer druk met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Daarmee klinkt tevens het startschot voor organisaties om flink te gaan lobbyen. Dat geldt ook voor de vrijwillige ambassadeurs van de belangenvereniging Per Saldo, dat opkomt voor mensen met een Persoonsgebonden Budget (PGB). Maar succesvol lobbyen, hoe doe je dat eigenlijk? Dat leerden de vrijwilligers op 27 juni tijdens een training van Lobby Lokaal.

2017 06 28 per saldo kopie.jpg

De vrijwillige ambassadeurs van Per Saldo zijn zelf budgethouder of hebben iemand in hun directe omgeving die zich in deze positie bevindt. Zij weten dan ook als geen ander wat de belangen van budgethouders zijn. “De vraag is alleen wat de beste manier is om te lobbyen en wanneer dit moet gebeuren, vooral met het oog op de aankomende verkiezingen”, vertelt belangenbehartiger Silke Kuijpers van Per Saldo. Reden genoeg voor de vereniging om de hulp in te schakelen van Lobby Lokaal, een nieuw initiatief dat lobbyen op lokaal niveau voor iedereen mogelijk wil maken.

Lobby Lokaal is een initiatief van Mara van Waveren van lobbykantoor Wallaart & Kusse Public Affairs (WKPA). Van Waveren: “Lobbyen kan bijdragen aan het nemen van juiste beslissingen, maar alleen als iedereen de mogelijkheid heeft om te lobbyen. Er zijn mensen, organisaties en initiatieven die minder toegang hebben tot de lobby. Dit komt door een gebrek aan kennis, tijd en geld. Terwijl ook die belangen heel belangrijk zijn voor het maken van een goede afweging. Lobby Lokaal helpt deze groepen om hun stem te laten horen.”

Met een gratis lobbytraining zijn de vrijwillige ambassadeurs van Per Saldo klaargestoomd om hun lobby in de gemeente te beginnen. Ze weten nu precies hoe ze een goede kernboodschap moeten maken en ze zijn op de hoogte van de verschillende lobbystijlen die voorhanden zijn. Ook gingen ze in gesprek met het Utrechtse raadslid Maarten Koning over manieren om de gemeente te benaderen. “De vrijwilligers hebben snel de neiging met tal van casussen te komen, maar voor ons is het vooral belangrijk te zien wat het grotere probleem is”, vertelt Maarten. “Je impact is groter wanneer je niet alleen met voorbeelden uit de praktijk komt maar ook kan aantonen welk probleem hierachter schuilgaat.”

Voor de vrijwillige ambassadeurs was het een inspirerende dag. Ook voor vrijwilligster Ina Jansen, die door de training weet wat haar volgende stap zal zijn in haar lokale lobby-campagne voor budgethouders. “Ik ga binnenkort aanschuiven bij een raadsvergadering van mijn gemeente en eens goed luisteren naar de raadsleden”, licht Ina toe. Daarmee hoopt ze nieuwe contacten te leggen die haar uiteindelijk verder helpen om de positie van de budgethouder in de gemeente te verbeteren. 

 

In een staat van verwarring

 

Door Pieter Veldhuizen 

Wees niet bang. Het gaat prima met WKPA. Wel moesten we even bijkomen van een recent bezoek aan België met enkele opdrachtgevers, zowel fysiek als mentaal. 

De taalstrijd, de economische divergentie, de staatsinrichting: van buiten denken wij in Nederland wel het een en ander te weten van onze zuiderburen. Niets bleek minder waar. Het is namelijk nog veel gecompliceerder dan wij dachten. 

Een sprekend voorbeeld is de discussie rondom de geluidshinder van Zaventem, de nationale luchthaven, waarin de Federale, Vlaamse en Brusselse regering lijnrecht tegenover elkaar staan. Lees hier een prachtige historiek van een decennialang voortdurend politiek conflict waarin werkelijk alles voorbij komt. Van botsende belangen tussen milieu en werkgelegenheid tot een verhitte juridische strijd.

Enfin, en toen was het voorgerecht nog niet eens geserveerd op donderdagavond. Verschillende sprekers, waaronder Stefaan Fiers en Dries Holvoet maakten voor ons de ingewikkelde politieke context van België een stuk behapbaarder.  

Een paar nieuwe inzichten: ministers worden ondersteund door een uitgebreid kabinet, veel groter dan de bontkraag van politiek assistenten en woordvoerders die wij kennen bij bewindspersonen. Raadgevers, koks en medewerkers externe relaties, in België bestaat een hele politiek benoemde tussenlaag tussen ambtenarij en minister. 

En wat te denken van de invloedrijke partijkantoorbaronnen? In Nederland toch een vrij beperkt gezelschap dat, op een enkele lobby voor een verkiezingsprogramma na, amper bezoek krijgt van lobbyisten achter de statige gevels. Maar in België dus dé plek om te beginnen met uw lobby. 

Dubbelmandaten zijn ook niet weg te denken uit de Belgische politiek. Uw burgemeester zou zo ook maar Federaal Parlementslid kunnen zijn, naar Frans model. Wat betreft verkiezingen wordt vanuit de Belgische Kiesraad ook rekening gehouden met spreiding van kandidaten. Elke regio wordt dus naar rato vertegenwoordigd. Wellicht een inspiratie voor Nederland waarin regionale vertegenwoordiging nog wel eens ter discussie staat. Om maar te zwijgen over een eventueel districtenstelsel….

Mocht u nou meer willen weten over België of in contact willen komen met relevante stakeholders aldaar, schroom niet WKPA te benaderen. Wij kunnen u op maat meenemen in dit complexe, maar interessante speelveld.

Zoals een goede vriend van mij, zelfverklaard NederBelg, tijdens het bezoek zei: “België is een bizar land, maar o zo heerlijk.” Ik denk dat dit het wel goed samenvat.

Om maar in het Engels af te sluiten (we willen de taalstrijd niet verder aanwakkeren): we’re still confused, but on a much higher level.