Een breed palet aan diensten:


                      Strategische
PA-advisering

Kennis en contacten worden alom beschouwd als de belangrijkste wapens voor succesvolle beïnvloeding van beleidsmakers. Zeker voor kleine organisaties is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Bovendien: met informatie en relaties alleen redden organisaties het niet. Om daadwerkelijk effectief te zijn is een public affairs-plan nodig dat inspeelt op de belangen van andere partijen. Daarbij moeten diverse speelvelden bediend worden. Van Brussel via Den Haag naar provincies, gemeenten en waterschappen. WKPA laat organisaties ‘the matrix’ zien. Zo kunnen ze bepalen wat ze moeten doen - en vooral ook wat ze moeten laten lopen.

WKPA laat organisaties ‘the matrix’ zien


Strategisch
stakeholder
management

In een dichtbevolkt land als Nederland botsen belangen bijna per definitie. Vaak proberen partijen elkaar van het eigen gelijk te overtuigen – bijna altijd tevergeefs. WKPA helpt organisaties om door de voorgeschiedenis en onderlinge relaties heen te kijken. Standpunten kun je beïnvloeden, belangen echter niet. WKPA maakt het onderscheid en laat organisaties zo overeenkomstige belangen ontdekken.

Standpunten kun je beïnvloeden, belangen niet


PA evaluatie

Successen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Een goede evaluatie van de PA activiteiten is noodzakelijk om on top te komen, zijn en blijven. Terugkijken staat daarom in het teken van vooruitblikken. Daarbij betrekt WKPA nadrukkelijk stakeholders en hun kijk op de organisatie. Toekomstscenario’s maken de belangrijkste strategische keuzes voor de komende jaren zichtbaar. 

Terugkijken staat in het teken van vooruitblikken


Issue management

Issues zijn maatschappelijke kwesties waarover uiteenlopende opvattingen bestaan, waarbij tegenstrijdige belangen spelen. WKPA helpt organisaties prioriteren: welke issues zijn relevant om te volgen en op te anticiperen. Aan de hand van een zeer beknopte basisstrategie bereiden wij organisaties voor op volgende stadia in de ontwikkeling van deze issues.

WKPA helpt organisaties prioriteren


Training

WKPA gelooft dat een PA-basiskennis binnen een organisatie onmisbaar is voor de uitvoering van een goede strategie. Wij voeren organisaties graag in in de basisbeginselen van PA. Ook geven wij trainingen over lokale belangenbehartiging, het functioneren van ministeries en de processen en politieke dynamiek van de Tweede Kamer. Alle trainingen die WKPA verzorgt zijn op maat gemaakt. 

 

                PA-basiskennis binnen een organisatie is onmisbaar


Media-advies

Relevantie is de kern van iedere succesvolle strategie. WKPA begeleidt organisaties daarom graag bij hun schreden in het publiek debat. Door training, advies en het begeleiden van media-optredens. Daarbij geeft WKPA een geheel eigentijdse visie op succesvol communiceren in de media. Bijvoorbeeld door altijd een antwoord te beginnen met ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet ik niet’. Maar bijvoorbeeld ook door bewust een andere spreekbuis te kiezen dan de algemeen directeur of de woordvoerder.

Altijd een antwoord beginnen
met ‘ja’, ‘nee’ of ‘weet ik niet’

 


Crisis-
management

Een slecht gemanaged issue kan ontaarden in een mediacrisis. Organisaties die het overkomt lopen al snel achter de feiten aan en zijn gedwongen voortdurend op nieuwe ontwikkelingen te reageren. WKPA biedt uitkomst en adviseert organisaties over hoe weer vóór de golf uit te werken. Daarbij bouwt WKPA op ruime ervaring met en een breed netwerk binnen de mediawereld.

Vóór de golf uit werken


Werving & Selectie

WKPA beschikt over een breed netwerk aan public affairs professionals die uw organisatie (tijdelijk) van dienst kunnen zijn. Indien gewenst kunnen wij het gehele proces van het werven en selecteren van uw PA-adviseur(s) begeleiden. Ook kan WKPA adviseren over de fysieke inbedding van public affairs binnen uw organisatie. 


 Lobby-spreekuur

WKPA gelooft dat met public affairs de wereld verbeterd kan worden, maar dan moet moeten de minder kapitaalkrachtige belangen ook hun stem kunnen laten horen. Daarom organiseren wij maandelijks een gratis lobby-spreekuur voor maatschappelijke initiatieven en actieve bewoners. Elke eerste vrijdag van de maand ben je tussen 15.30 en 16.30 welkom met je lobby-vraag. Je kan je aanmelden door een mail te sturen naar lobbylokaal@wkpa.nl

Iedereen verdient een goede lobby


Onze opdrachtgevers

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
maxresdefault.jpg