Medewerkers

Alle medewerkers van WKPA zijn lid van de beroepsvereniging voor public affairs, BVPA


Tino Wallaart

Tino deed ruime ervaring op in de wereld van politiek en bestuur vanuit verschillende perspectieven. Als journalist, woordvoerder en politiek assistent van twee ministers, als partij-activist en als hoofd public affairs van Natuurmonumenten leerde hij de landelijke politiek in al haar facetten kennen.

Tino is momenteel ook werkzaam als directeur bij het Gieskes-Strijbis Fonds. Daarnaast is hij onbezoldigd bestuurslid van de Stichting Champs on Stage en van de Stichting Tarik Mastenbroek.

E-mail: wallaart@wkpa.nl


Myrthe Kusse

Met een sterke wetenschappelijke en internationale achtergrond maakte Myrthe in 2008 de overstap naar Den Haag. Bij een lobbybureau ontwikkelde ze haar analytische public affairs-vaardigheden. Met deze moderne methodes maakte Myrthe school bij Natuurmonumenten, waar ze politiek- bestuurlijke monitoring, issue management en stakeholder management opzette.

E-mail: kusse@wkpa.nl


Pieter Veldhuizen

Pieter deed als persoonlijk medewerker van een gedeputeerde en twee Kamerleden ervaring op met regionaal bestuur en politiek. Als lobbyist van Natuurmonumenten en zelfstandig adviseur ontdekte hij zijn interesse in het vakgebied van public affairs.

Hij is lid van het Thematisch Netwerk Internationaal van de VVD en bestuurslid van de VVD Amsterdam.

E-mail: veldhuizen@wkpa.nl


Mara van Waveren

Mara studeerde politicologie in Amsterdam en Leiden en studeerde af op de ontwikkeling van het politieke debat over inlichtingen- en veiligheidsdiensten in de Nederlandse rechtsstaat. Zij is lid van de Raad van Advies van Machiavelli, de studievereniging voor politicologiestudenten van de UvA. Tijdens haar werk bij een zorginstelling hield zij zich bezig met aanbestedingsprocedures, projectmanagement en zowel interne als externe communicatie. 

E-mail: vanwaveren@wkpa.nl


Joram Schollaardt

Joram heeft geschiedenis en politiek en maatschappij in historisch perspectief gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Daarnaast was hij als campagnestrateeg verbonden aan de campagnes van Museum Huis Doorn en de Jonge Democraten.

Op dit moment is hij campagneleider van License to Heal, een zorgmanifest dat een oplossing biedt voor de problematiek rondom dure medicijnen. Joram heeft van november 2016 tot april 2017 stage gelopen bij WKPA.

E-mail: schollaardt@wkpa.nl


Mette Vreeken

Mette heeft na haar bachelor Journalistiek haar master Politiek en Maatschappij in Historisch Perspectief aan de Universiteit Utrecht cum laude afgerond. In deze periode liep ze stage bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) waar ze meewerkte aan het essay 'Grensconflicten, toegang tot sociale voorzieningen voor vluchtelingen'. Na haar master verbleef ze een half jaar in Zürich, waar ze Duits leerde en als buitenlandcorrespondent voor de Jonge Historici schreef. Van juni tot en met juli 2017 liep Mette stage bij WKPA.  

 

E-mail: vreeken@wkpa.nl


Stagiairs


Laura Vermeulen

Laura ondersteunt WKPA als stagiaire. Ze volgt aan de Universiteit van Amsterdam de master Political Science: Public Policy en behaalde daarvoor een bachelor Humanistiek. In 2015-2016 was ze stagiaire bij de Tweede Kamerfractie van GroenLinks. Momenteel is ze voorzitter van Hellingproef, het jong wetenschappelijk bureau van GroenLinks.

E-mail: stage@wkpa.nl

  


Veerle Voermans

Veerle heeft haar bachelor Politicologie aan de Vrije Universiteit afgerond. Op dit moment schrijft ze een scriptie voor haar bachelor bestuur- en organisatiewetenschappen. Ze is tevens actief in de medezeggenschap als Raadslid van de Universitaire Studentenraad. Veerle loopt sinds september 2016 stage.

E-mail: info@wkpa.nl


WKPA is altijd op zoek naar goede stagiairs. Benieuwd naar de mogelijkheden? Lees dan hier meer over de stage.


Raad van Advies

WKPA hecht aan externe feedback en heeft daarom een Raad van Advies. Deze Raad adviseert WKPA gevraagd en ongevraagd over de strategie van het bedrijf, in het bijzonder over integriteitsvraagstukken. De leden van de Raad van Advies hebben deskundigheid en ervaring op het gebied van public affairs, communicatie, politiek en ondernemen. Het lidmaatschap is onbezoldigd. 


Monique Schumans

Monique Schumans (1975) heeft Bestuurskunde gestudeerd en rondt momenteel de executive master corporate communication af aan de Erasmus Universiteit. In haar werk combineert zij belangenbehartiging altijd in een bredere context van communicatie. Monique is momenteel werkzaam als senior public affairs adviseur voor de provincies Gelderland en Overijssel in Den Haag. De afgelopen jaren was ze verantwoordelijk voor de communicatie en public affairs van kinderopvangorganisatie Estro en de Brancheorganisatie Kinderopvang. Daarvoor was ze zo’n tien jaar werkzaam bij energiebedrijf Nuon in diverse functies.

Monique over waarom zij lid is van de Raad van Advies van WKPA: “public affairs gaat niet sec om politiek/ bestuurlijke beïnvloeding. Vaak maakt de publieke opinie het verschil. Juist het team van WKPA  weet als geen ander - door soms verrassende strategieën vanuit verschillende disciplines - het beste resultaat te behalen. Ik ben trots om vanuit de Raad van Advies mijn bijdrage te leveren aan een verfrissende kijk en aanpak op het vak van WKPA.”


Ferdi de Lange

Ferdi de Lange (1980) heeft politicologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden en is de afgelopen jaren werkzaam geweest voor de VVD, het Interprovinciaal Overleg en EY (voorheen Ernst & Young). Sinds april 2017 is Ferdi partner bij Chasse Executive Search te Den Haag. Chasse is gespecialiseerd in het vervullen van bestuurs- en directieposities, toezichthoudende en seniormanagementrollen. Chasse richt zich op vaste en interim-posities in de zakelijke en financiële dienstverlening en in de publieke sector waaronder zorg, onderwijs, woningcorporaties en ZBO's (zelfstandig bestuursorganen).

Ferdi over waarom hij lid is van de Raad van Advies van WKPA: ”De dynamiek van politiek, bestuur en bedrijfsleven en de rol van mensen daarbij houdt mij zowel in mijn werk als vrije tijd bezig. De nadruk die WKPA legt op die dynamiek en het centraal stellen van de relevantie van organisaties binnen de (informatie)samenleving, maar vooral de mensen van WKPA maken dat ik met plezier en overtuiging lid ben van de Raad van Advies van WKPA.


Antwam website.jpg

Antwan van Echtelt 

Antwan van Echtelt (1976) heeft financial management gestudeerd aan de Universiteit Nyenrode en heeft de studie executive master finance en control afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is ondernemer en de oprichter van GrantyCard waarmee hij inspeelt op de trend 'van bezit naar afrekenen voor gebruik'. Om zijn kennis en vaardigheden in te zetten voor de maatschappij is Antwan onbezoldigd bestuurslid bij Stichting ‘Be Dutch’. 

Antwan over waarom hij lid is van de Raad van Advies van WKPA: “Myrthe en Tino hebben mij tijdens mijn werk bij PitPoint inkijk gegeven in de wereld van bestuurlijk Nederland. WKPA is een commercieel bedrijf dat werkt aan (maatschappelijk) relevante onderwerpen. Dit snijvlak vind ik uitermate interessant waardoor ik met veel enthousiasme lid ben van de Raad van Advies.”