WKPA is een netwerkorganisatie,
dit is ons netwerk:


Transparency International Nederland

TI-Nederland is de Nederlandse afdeling van Transparency International, een internationale non-gouvernementele organisatie voor bestrijding van corruptie. TI-Nederland werkt hard aan de bevordering van integriteit, transparantie en verantwoording in de Nederlandse samenleving.

 

Kompass

Kompass is de belangenbehartiger voor burgerrechten, sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen binnen Nederland. Kompass versterkt de eigen kracht van burgers, wijst de weg in het politieke doolhof en breekt dwars door de bureaucratie. Kompass brengt groepen mensen bij elkaar en maakt mensenrechten toegankelijk. Kompass streeft ernaar dat gewone mensen net zoveel invloed kunnen uitoefenen op nieuwe wetten en beleid als grote bedrijven. 


BKB Het Campagnebureau

BKB is marktleider in Nederland op het gebied van campagnes op het snijvlak van publieke en private sector. WKPA werkt nauw met BKB samen. 

 

Meüs van der Poel

Meüs van der Poel is een open en enthousiaste stimulator, gericht op mensen en relaties. Transparantie en professionaliteit zijn voor hem sleutelbegrippen. 

Statendaal is het PA bedrijf van Meüs van der Poel. Statendaal is actief op het vlak van media, onderwijs, cultuur en economische zaken en vormt zo een aanvulling op het primaire aandachtsveld van WKPA.

 

Simon den Haak

Simon den Haak Strategie en Communicatie is een adviesbureau voor politieke en media strategie. Het bedrijf is gespecialiseerd in woordvoering, crisis- en interim communicatie, reputatie- en imago management, campagne strategie en public affairs. 

 

LV Content

LV Content is een in Den Haag gevestigd modern contentbureau. Zij maken content voor mkb, organisaties, overheden en zelfstandig ondernemers.

 

 

Leene Communicatie

Leene Communicatie helpt private en publieke dienstverleners om ingewikkelde onderwerpen op een kwalitatieve manier onder de aandacht te brengen bij relevante doelgroepen. (Strategisch) advies, contentcreatie (tekst, video, social), PR en onderzoek. 

 

De Barn

De Barn is specialist in stakeholder management en helpt organisaties nog beter te presteren op basis van meningen en ideeën van stakeholders: zij bepalen namelijk het succes van organisaties en zijn dé bron van kennis en informatie.

 

Cor van der Leemputten

Cor heeft een achtergrond in (inter)nationale politieke betrekkingen en o.a. ervaring als lobbyist in Brussel. Tegenwoordig werkt hij vanuit Nederland als zelfstandig PA/PR adviseur, onderzoeker, en producent voor overheden, NGO's en het bedrijfsleven.