In Nieuws

Geïnspireerd door de campagne van Stem op een Vrouw, ging Nederland tijdens de provinciale verkiezingen naar de stembus. Met de gedachte om de scheve verhoudingen in het mannenbolwerk recht te trekken. In merendeel van de provincies zijn de akkoorden gesloten. We kunnen na 9 akkoorden rustig de conclusie trekken. Daar waar wij ons democratisch plicht hebben volbracht, laten politieke partijen het afweten. In Drenthe, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Noord Holland, Zeeland, Noord Brabant en Limburg zijn de namen van de nieuwe Gedeputeerde staten bekend, 37 mannen en 9 vrouwen. In Groningen daarentegen zien we dat de verhoudingen gelijk getrokken zijn, de nieuwe gedeputeerde staten bestaat in Groningen uit 3 vrouwen en 3 mannen. 

Diversiteit is zo veel meer dan de kleur van iemands stropdas. Onder diversiteit verstaan we alle aspecten waarop mensen van elkaar verschillen. De zichtbare dingen – zoals leeftijd, huidskleur, geslacht en beperking – en de minder zichtbare dingen als iemands culturele en sociale achtergrond. Ruimte geven aan al deze verschillen is niet alleen een morele plicht, het is ook nodig om vooruitgang te boeken in de samenleving. Dit bewustzijn lijkt nog niet te zijn geland bij de voordragers van de nieuwe Gedeputeerde Staten.

Diversiteit is een gegeven. Het is daarom van belang dat politieke partijen een directe link leggen tussen diversiteit en de eigen ambities. De dominante ‘witte mannen cultuur’ is helaas nog de norm. Aan talent zal het niet liggen, een oproep aan alle provincies die nog bezig zijn met de onderhandelingen; zorg ervoor dat ieder talent wordt benut.

Utrecht: Vijf partijen (GL, D66, CDA, PvdA en CU) vormen samen een progressieve duurzame coalitie (2019-2023), van de 5 gedeputeerden die naar voren zijn geschoven zijn maar liefst 4 man en 1 vrouw. In de vorige periode (2015-2019) was dit nog anders toen zaten er 3 mannen en 2 vrouwen op de pluche.

Gelderland: Vijf partijen (VVD, CDA, PvdA, GL, CU) vormen samen een coalitie (2019-2023), van de 6 gedeputeerden die naar voren zijn geschoven zijn geschoven zijn 5 man en 1 vrouw, leuk weetje drie van de 5 mannen heet Peter. Dit was tijdens het vorige college periode (2015-2019) nog anders toen waren er 3 mannen en 3 vrouwen gedeputeerde.

Drenthe: Vijf partijen (PvdA, VVD, GL, CDA en CU) vormen samen een coalitie (2019-2023), er zijn 5 gedeputeerden naar voren geschoven. Alle 5 de gedeputeerden zijn hier man, dit is voor de provincie Drenthe overigens niet nieuw. Leuk weetje 2 gedeputeerde heten Henk. Tijdens het vorige college periode (2015-2019) bestond het college uit 4 mannelijke gedeputeerde.

Groningen: Zes partijen (GL, PvdA, CU, VVD, CDA en D66) vormen samen een coalitie (2019-2023), er zijn 6 gedeputeerden naar voeren geschoven. Waarvan 3 man zijn en 3 vrouw. Tijdens het vorige college periode (2015-2019) bestond het college uit 3 mannen en 2 vrouwen.

Overijssel: Vijf partijen (CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en de SGP) vormen samen een coalitie (2019-2023), er zijn 6 gedeputeerden naar voren geschoven. Waarvan 5 man zijn en 1 vrouw. Tijdens het vorige college periode (2015-2019) bestond het college uit 2 mannen en 3 vrouwen.

Noord Holland: Vier partijen (GL, VVD, D66 en PvdA) vormen samen een coalitie (2019-2023), er zijn 6 gedeputeerde naar voren geschoven. Waarvan 4 mannen en 2 vrouwen. Tijdens het vorige college periode (2015-2019) bestond het college uit 5 mannen en 1 vrouw.

Zeeland: Vier partijen (CDA, VVD, SGP en de PvdA) vormen samen een coalitie (2019-2023), er zijn 4 gedeputeerde naar voren geschoven. Waarvan 3 mannen en 1 vrouw. Tijdens het vorige college periode (2015-2019) bestond het college uit 3 mannen en 1 vrouw.

Noord Brabant: Vijf partijen (VVD, CDA, D66, GL en PvdA) vormen samen een coalitie (2019-2023), er zijn 7 gedeputeerde naar voren geschoven. Waarvan 5 mannen en 2 vrouwen. Tijdens het vorige college periode (2015-2019) bestond het college uit 5 mannen en 1 vrouw.

Limburg: Zes partijen (CDA, FvD, PVV, VVD, Lokaal-Limburg en 50PLUS) vormen samen een extraparlementair college (2019-2023), er zijn 7 gedeputeerden naar voren geschoven. Waarvan 6 mannen en 1 vrouw. Tijdens het vorige college periode (2015-2019) bestond het college uit 7 mannelijke gedeputeerde.

We hebben 9 van de 12 provincies gehad, kijken uit naar de volgende provincies waar de onderhandelingen nog volop gaande zijn. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zal WKPA met nieuwe updates komen.