Stichting Lobby Lokaal

Wallaart & Kusse begon in 2016 met gratis lobbyspreekuren voor burgers in Amsterdam. Om meer burgerlobbyisten te kunnen ondersteunen, richtte wij in 2017 Stichting Lobby Lokaal op. Stichting Lobby Lokaal vindt dat iedereen invloed moet kunnen uitoefenen op zijn omgeving en moet kunnen lobbyen op lokaal niveau. Politici en bestuurders kunnen alleen goede besluiten nemen als iedereen zijn belangen kan behartigen.

Lobby Lokaal zet zich daarom in om lobbyen toegankelijk te maken voor lokale initiatieven met weinig (sociaal) kapitaal die zich inzetten voor groen, cultuur, jeugd, gezondheid en sociale cohesie op gemeentelijk niveau. Dat doet Lobby Lokaal met trainingen, ondersteuning, advies en het delen van informatie.

Volg Lobby Lokaal op Facebook

Tips voor de burgerlobbyist

Vind je ook dat iedereen moet kunnen lobbyen op lokaal niveau? Vraag dan gratis het boekje ‘Lobby Lokaal: Tips voor de burgerlobbyist’ aan.

Lobby Lokaal Amsterdam

Wil je meer informatie over lokaal lobbyen in Amsterdam? Dan kun je het boekje ‘Lobby Lokaal Amsterdam: Handboek voor de burgerlobbyist’ aanvragen bij Stichting Lobby Lokaal.

Stichting Lobby Lokaal