Ondersteuning

Monitoring

Voor je strategie is het van belang om zicht te houden op de informatiestromen. Vaak is het een mer à boire van moeilijk te doorgronden bestuurlijke stukken. Het klakkeloos over de schutting kieperen van deze informatie is niet onze stijl.

WKPA systematiseert nieuws, bestuurlijke informatie en berichten van stakeholders op een overzichtelijke manier. Overzicht is zilver, inzicht is goud. We plaatsen de signalen daarom meteen handzaam samengevat in de context van je basisstrategie. Hiermee krijg je inzicht in de laatste ontwikkelingen uit Den Haag, de provincies en gemeenten.

‘Overzicht is zilver, inzicht is goud.’

Public affairs-ondersteuning

Lobbyen is het spel van het strategisch uitwisselen van informatie. Daarbij komt het aan op trefzekere, tijdige, goed vormgegeven informatie. WKPA lobbyt niet zelf. We vinden dat organisaties hun eigen boodschap veel geloofwaardiger kunnen overbrengen. Daarbij verdienen ze wel de best denkbare ondersteuning.

Daarom ontzorgt WKPA bij het opstellen, vormgeven en verspreiden van brieven, e-mails, factsheets, rapporten en andere lobbymiddelen. We managen reacties en follow-upacties voor organisaties.

‘WKPA lobbyt niet zelf. Organisaties kunnen hun eigen boodschap geloofwaardiger overbrengen.’

Media-ondersteuning

Een goede positie in het publiek debat is de beste garantie voor succes in de beleidsarena. Het belang van een goed uitgevoerde media-strategie kan daarom niet worden onderschat.

Met onze ruime ervaring in geschreven en audiovisuele journalistiek kan WKPA de volledige voorbereiding en uitvoering van mediastrategieën ter hand nemen. We maken persberichten, blogs, audiovisuele producties en handelen mediaverzoeken af.

‘Een goede positie in het publiek debat is de beste garantie voor succes in de beleidsarena.’

Stakeholder engagement

In een dichtbevolkt land als Nederland botsen belangen bijna per definitie. Vaak proberen partijen elkaar van het eigen gelijk te overtuigen – bijna altijd tevergeefs. WKPA helpt organisaties om door de voorgeschiedenis en onderlinge relaties heen te kijken.

Standpunten kun je beïnvloeden, belangen echter niet. WKPA maakt het onderscheid en laat organisaties zo overeenkomstige belangen ontdekken.

‘Standpunten kun je beïnvloeden, belangen niet.’